Skuteczna pomoc w nauce matematyki w szkołach branżowych

Jak zachęcić młodzież do nauki? Najlepiej za pomocą atrakcyjnej formy lekcji i nowoczesnego podręcznika. Matematyka jest szczególnym przedmiotem, który kojarzy się z wykonywaniem dużej ilości nudnych obliczeń. Można to zmienić, między innymi, za pomocą podręcznika “To się liczy 2 podręcznik do kupienia online” oferowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Czym wyróżnia się ta książka?

Forma ułatwiająca przyswajanie wiedzy

Podręcznik “To się liczy 2” ma bardzo czytelny układ ułatwiający przyswajanie wiedzy. Poszczególne rozdziały mają podobną strukturę, co ułatwia zrozumienie podanych informacji. Zastosowana kolorystyka cieszy oko i pomaga wyróżniać ważne wiadomości. Autorzy, Karolina Wej i Wojciech Babiański, skupili się na przekazywaniu wiadomości w sposób dostosowany do umiejętności absolwenta szkoły podstawowej. Książka zawiera dużą ilość wykresów i tabel, dzięki czemu zawiera dużą ilość informacji podaną w prosty sposób.

Nawiązania do codziennego życia

“To się liczy 2” to książka, z której można się nauczyć rozwiązywania zadań. W kolejnych rozdziałach uczniowie mogą zobaczyć, jak najlepiej poradzić sobie z problemami stawianymi przez nauczyciela. Poza tym autorzy pokazują, jakie praktyczne wykorzystanie może mieć wiedza teoretyczna. Przywoływana jest umiejętność obliczania zysków w firmie lub kalkulacji wykonywanych na potrzeby deklaracji podatkowych. Dzięki temu uczniowie nie będą powtarzać stereotypu mówiącego, że szkolna matematyka przydatna jest głównie osobom kontynuującym kształcenie na uczelniach wyższych.

Zadania rozwijające umiejętności uczniów

Książka “To się liczy 2” zawiera też bardzo praktyczny zbiór zadań. Jest podzielony na wiele rozdziałów i obejmuje tematykę pozwalającą na powtarzanie, a także ugruntowanie wiedzy uczniów. To samo dotyczy zestawów powtórzeniowych umieszczonych na końcu każdego rozdziału. Przykłady zawierają szczegółowe rozwiązania, z którymi powiązane są ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązywania. Uczniowie mogą w ten sposób doskonalić umiejętności oraz rozbudowywać wiedzę pod czujnym okiem nauczyciela. 

Może Ci się również spodoba